Ocena brak

Ograniczenia densytometrii

Autor /gregory Dodano /04.12.2013

Znaczące ograniczenie zastosowania densytometrów polega na tym, że równe gęstości optyczne nie zawsze wywołują równe wrażenia optyczne. Zdarza się to wtedy, gdy różnią się między sobą barwy próbek. W efekcie w pomiarach jako punkt odniesienia nie mogą być traktowane wartości uzyskane z mierzenia odbitek próbnych lub innych źródeł.

Nie mniej ważne jest również stosowanie w densytometrii tylko trzech fdtrów o barwach: czerwonej, zielonej i niebieskiej. W wypadku, gdy wyciągi barw są liczniejsze niż dla skali czterobarwnej, występują problemy przy pomiarach barw dodatkowych. Najczęściej brak odpowiednich filtrów dla densytometrycznego pomiaru dodatkowych kolorów; w rezultacie otrzymuje się zaniżone wartości gęstości optycznych i niewłaściwe przyrosty wielkości punktów rastrowych.

Krytycznie należy również spojrzeć na stosowanie densytometrów do regulacji nadawania farb na podstawie pomiarów wielobarwnych pól rastrowanych (przykładowo pola szarości). Podczas pomiaru danego pola szarości przez filtry

o trzech różnych barwach uzyska się inne gęstości optyczne barw, niż przy pomiarze każdej barwy farby oddzielnie. Każda z tych trzech farb drukowych bierze udział w mniejszym lub większym stopniu w pomiarze gęstości optycznych pozostałych farb. Przyczyną tego jest fakt, że charakterystyki widmowe farb triadowych nie są idealne, wskutek tego absorbowane są również inne niż pożądane zakresy długości fal światła.

Densytometry mogą być pomocne w kontrolowaniu drukowania wielobarwnego za pomocą farb triadowych.

We wszystkich innych przypadkach densytometry mają jednak ograniczoną przydatność.

Przedstawione poniżej trzy przykłady wyjaśniają, jak za pomocą densytometru mierzone są farby o barwach specjalnych.

Znaczące ograniczenie zastosowania densytometrów polega na tym, że równe gęstości optyczne nie zawsze wywołują równe wrażenia optyczne. Zdarza się to wtedy, gdy różnią się między sobą barwy próbek. W efekcie w pomiarach jako punkt odniesienia nie mogą być traktowane wartości uzyskane z mierzenia odbitek próbnych lub innych źródeł.

Nie mniej ważne jest również stosowanie w densytometrii tylko trzech fdtrów o barwach: czerwonej, zielonej i niebieskiej. W wypadku, gdy wyciągi barw są liczniejsze niż dla skali czterobarwnej, występują problemy przy pomiarach barw dodatkowych. Najczęściej brak odpowiednich filtrów dla densytometrycznego pomiaru dodatkowych kolorów; w rezultacie otrzymuje się zaniżone wartości gęstości optycznych i niewłaściwe przyrosty wielkości punktów rastrowych.

Krytycznie należy również spojrzeć na stosowanie densytometrów do regulacji nadawania farb na podstawie pomiarów wielobarwnych pól rastrowanych (przykładowo pola szarości). Podczas pomiaru danego pola szarości przez filtry

o trzech różnych barwach uzyska się inne gęstości optyczne barw, niż przy pomiarze każdej barwy farby oddzielnie. Każda z tych trzech farb drukowych bierze udział w mniejszym lub większym stopniu w pomiarze gęstości optycznych pozostałych farb. Przyczyną tego jest fakt, że charakterystyki widmowe farb triadowych nie są idealne, wskutek tego absorbowane są również inne niż pożądane zakresy długości fal światła.

 

Podobne prace

Do góry