Ocena brak

Ogólny wzór alkanów-Najważniejsze

Autor /koksik88 Dodano /07.02.2011

 

Węglowodory-związki chemiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru. Alkany- węglowodory łańcuchowe nasycone, których cząsteczki zawierają wiązania pojedyncze pomiędzy atomami węgla. Szereg homologiczny-szereg związków organicznych o podobnej budowie i właściwościach w którym każdy człon posiada o jedną grupę CH2- więcej niż poprzedni. OGÓLNY WZÓR ALKANÓW CnH2n+2 Własności fizyczne alkanów: -od 1-4 atomów węgla w cząsteczce- gazy -od 5-15 atomów węgla- ciecze -powyżej 15 atomów węgla- ciała stałe nie mieszają się z wodą Własności chemiczne: -w zależności od ilości dostarczonego tlenu ulegają 3 rodzajom spalania a) spalanie całkowite- produkty reakcji to CO2 i H2O b) półspalanie- produkty to CO (tl.węgla II) i H2O c) spalanie niecałkowite- produkty to C i H2O kolejność porządkowania -CHO przykład spalania metanu: a) CH4 + 2O2= CO2+4H2O b) 2CH4+ 3/2O2= 2CO+4H2O c) CH4+O2=C+2H2O

Istnieją alkany o łańcuchach rozgałęzionych; często mają one taki sam wzór sumaryczny, jak n-alkany . Zjawisko to nazywa się izomerią.

Izomeria polega na występowaniu związków o tym samym wzorze sumarycznym, ale różnych wzorach strukturalnych. Najprostsze izomery w przypadku alkanów to: CH3 - CH2 - CH2 - CH3 n-butan

Zasady nazewnictwa alkanów: - wybieramy najdłuższy łańcuch węglowy; - określmy położenie podstawników w stosunku do najdłuższego łańcucha tak, aby liczby określające położenie były najmniejsze; - jeśli przy określonym atomie węgla występuje większa liczba podstawników tego samego rodzaju, wtedy dodajemy przedrostki di, tri, tetra, odpowiednio dla dwóch, trzech i czterech podstawników. Przykłady: CH3 - CHCH3 - CH2 - CH3 2-metylobutan CH3 - CH2 - CH3CCH3 - CH2 - CH3 3,3-dimetylkopentan

Podobne prace

Do góry