Ocena brak

OGÓLNOŚĆ (powszechność)

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

OGÓLNOŚĆ (powszechność) nłc. generalitas, ~ universalitas; ang. generality; fr. generalite; nm. Allgemeinheit

1. t. pozn. W przeciwstawieniu do szcze­gółowości, jednostkowości — funkcja ujęć intelektualnych takich jak -^ pojęcie (1) czy -^ idea (IIAb) ogólna (-^ gatunek /I, 2/, urodzaj /I, 2/).

 

2. log. Określenie odnoszące się do po­jęć lub sądów. Pojęcie ogólne jest wyraża­ne przez —> nazwę (Aa) ogólną. Sąd ogól­ny jest wyrażany przez -^ zdanie ogólne, tj. zdanie poprzedzone w sposób wyra­źny lub domyślny -^ kwantyfikatorem (a) ogólnym.

Podobne prace

Do góry