Ocena brak

Ogólne zasady przekazywania informacji zwrotnej partnerowi rozmowy

Autor /Tegeonephef Dodano /28.05.2006

W toku rozmowy partnerzy nie tylko przekazują sobie informację, ale również obserwują swoje zachowanie (gesty, mimika itp.). Te zachowania u partnera mogą być przez nas akceptowane bądź też powodować negatywne postawy wobec niego. Może to obniżać poziom wzajemnej satysfakcji i prowadzonej rozmowy. Aby te negatywne zjawiska wyeliminować możemy zastosować udzielenie tzw. informacji zwartych.
Informacja zwarta jest to komunikat dla partnera rozmowy o tym:
a) jak spostrzegamy jego rozmowę, osobę,
b) jak przezywam kontakt z nim,
c) jakie emocje i doświadczenia wywołuje jego zachowanie we mnie,

Wyodrębnić można następujące ogólne zasady przekazywania informacji zwrotnych:
- należy mówić do partnera co konkretnie robi, gdy wywołuje w nas lęk, gniew, niechęć,
- jeżeli mówimy co nie podoba się nam w zachowaniu partnera to starajmy się skupić na tych czynnościach, które partner mógłby zmienić, gdyby chciał,
- udzielając informacji zwrotnej nic nie mów jaki partner jest (niski, małomówny), ale mów o sobie jak ty się czujesz w kontakcie z nim, mów co dla Ciebie jest przykre w związku z jego zachowaniem.
ponadto informacja zwrotna powinna być konkretna, dotyczyć konkretnych zachowań partnera a nie ogólnych właściwości np. informacja konkretna „niczego nie mogę się nauczyć, gdy Ty pozostajesz w moim pokoju”, informacja ogólna – „ nie, nie .... „

Podobne prace

Do góry