Ocena brak

Ogólne i szczegółowe pojęcia klasy społecznej wg. S. Ossowskiego

Autor /Norbert Dodano /15.09.2011

Na podstawie: Stanisław OssowskiStruktura klasowa w społecznej świadomości”. 

Klasy są to grupy najwyższego rzędu w strukturze społ., które różnią się między sobą miejscem zajmowanym w systemie przywilejów i upośledzeń o charakterze niebiologicznym.

Cechy klas społ.:

- przynależność jest względnie trwała

- złożone wewnętrznie

- systemy grup społ.

- odrębość trwałych interesów

- odmienna świadomość klasowa

- względnie izolowane w stosunku do siebie

- stanowią część szerszych systemów klasowych

- klasowość jest cechą stopniowalną (wyrazistość i rozpiętość) układu klasowego (w różnych społ. może być różna)

- klasy hybrydy-mieszane

- we wszystkich koncepcjach klas społ. badacze wyodrębnili klasy ze względu na typ stosunków społ.:

* przechodniości (porządkujące) – porządkujemy ludzi wg pewnego kryterium.

Podziały społ.:

1. charakter prosty (jedno kryterium)

2. symetryczny (kilka kryteriów, np. prestiż społeczny)

* zależności:

1. wzajemne (funkcjonalne teorie stratyfikacji)

2. jednostronne (asymetryczne) – mogą wyrażać się w prostych dychotomiach lub skrzyżowaniu 2 lub więcej dychotomii – własności i ich brak, konieczność pracy

- za klasę uważa się grupy podstawowe w społ.

- koncepcje klas mogą być wyspecjalizowane:

* klasy są ekonomiczne

* członkowie klas tworzą zamknięty świat (interakcyjne)

Podobne prace

Do góry