Ocena brak

Ogniwa elektryczne i prąd

Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012

Elektryczne ogniwa zmieniają energię che­miczną w elektryczną. Ogniwa są zwykle połączone w grupy, wytwarzając wspólnie większą energię na końcach połączeń. Takie kombinacje nazwano bateriami. Jednakże po­jedyncze ogniwa również nazwane są bateria­mi. Baterie wytwarzają prąd, który może płynać przez podłączone przewodniki. Prąd jest przepływem elektronów i może być rozważa­ny tak jak przepływ wody w rurce. Aby woda w rurce mogła płynąć musi być poddana ja­kiemuś ciśnieniu, podobnie w przypadku prze­pływających elektronów, również konieczne jest jakieś ciśnienie. To elektryczne ciśnienie, dostarczone np. przez baterię mierzone jest w woltach [V], a płynący prąd w amperach [A]. Przepływ wody wywołany określonym ci­śnieniem jest zależny od rodzaju rurki, w któ­rej płynie woda. Długa, cienka rurka stwarza wodzie większy opór podczas przepływu. Dłu­gi cienki przewód również stwarza większy opór elektronom niż krótki, szeroki przewód wykonany z tego samego materiału.

Podobne prace

Do góry