Ocena brak

OGLĄD

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

 

OGLĄD gr. theoria; nłc. conspectio, intuitus; ang. view; fr. la vue intuitive; nm. Anschauung

t. pozn. Bezpośrednie, naoczne ujęcie poznawcze czegoś {-^ naoczność). Może to być:

  1. ogląd zmysłowy — wstępne uj­mowanie poznawanej rzeczywistości za pośrednictwem zmysłów (np. ogląd wzrokowy, słuchowy, dotykowy). Rozróżnia się: ogląd zmysłowy pierwotny (w różne­go typu spostrzeżeniach) i ogląd zmysło­wy wtórny (w wyobrażeniu, w przypo­mnieniu);

  2. ogląd intelektualny — do­strzeżenie przez intelekt w danych zmy­słowych treści ogólnej, istotnej; bezpo­średnie ujęcie relacji między treściami po­jęć lub sądów;

  3. tzw. ogląd pozapojęciowy-— któy może być intelektualny (pozostawie­nie układu treści przedstawionego w pod­miocie i nawrót do treści istniejącej w rze­czy dla stwierdzenia ich zgodności albo niezgodności) lub nieintelektualny (syn.^ intuicja /3/ u H. Bergsona);

  4. w fenomenologii: ogląd ejdetyczny — bezpośrednie ujęcie zawartości idei lub istoty czegoś. Ogląd ten charakte­ryzuje się „naocznością kategorialną".

 

Podobne prace

Do góry