Ocena brak

OGIEŃ

Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013

Niosący ciepło, światło, odstraszający zwierzęta, pozwalający naprzygotowanie ciepłego posiłku, a jednocześnie groźny żywioł, spełniałod zarania ludzkości podstawowe magiczne i praktyczne funkcje w życiuczłowieka.

Albowiem spośród wszystkich istot żywych tylko on potrafiłpodporządkować go sobie. Ogień jest źródłem i elementem większościwierzeń, mitów, symboli otaczających człowieka i oczywiście istotnymskładnikiem wielu klasycznych i niekonwencjonalnych metod leczenia jak:-> HELIOTERAPIA, -> TERMOTERAPIA, -> KAUZYTERAPIA.

Chodzenie po ogniu,ściślej po rozżarzonych węglach, praktykowane w wielu obrządkach imisteriach związanych z kulturą i medycyną Wschodu, jest także i dziś podejmowane przez uczestników wczasów psychotronicznych.

Podobne prace

Do góry