Ocena brak

Ogarnięcie wszystkich ludzi ze względu na naturę - Włączenie dynamiczne

Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011

Rzeczywistość wcielenia i rzeczywistość każdej osoby wymagają, by Chrystus był uważany za człowieka jedynego i różnego od innych: ani ludzie należą do niego, ani On z nimi nie tworzy jakiejś większej całości, w ten sposób, że On i inni ludzie traciliby swoją tożsamość i autonomię.

Nie możemy, jednocześnie, zadowolić się połączeniem intencjonalnym lub moralnym. Osłabiałoby to wyrażenie naszej wiary. Pomiędzy włączeniem statycznym (ontologicznym) i moralnym istnieje włączenie dynamiczne.

W każdym człowieku, natura ludzka stanowi pryncypium fundamentalnego podporządkowania jedynemu dobru, jakim jest Bóg. Podporządkowanie to, dzięki przebóstwieniu, ma na celu osobowe zjednoczenie z Bogiem. Człowiek, poprzez naturę realnie, a przez swoje powołanie do synostwa Bożego formalnie, jest "zdolny Boga" (capax Dei).

W człowieku Jezusie Chrystusie ludzkość realizuje, jako w swoim szczycie, swoją główną aspirację. W ten sposób, naturalna i egzystencjalna tendencja, która podporządkowuje każdy wybór i każde działanie Bogu, podporządkowuje to działanie człowieka odkupionego również Chrystusowi, przez którego następuje powrót do Boga. Człowiek może się zrealizować tylko w Chrystusie, łącząc się z Nim porzez swoją inteligencję i miłość. Wówczas jest już w Chrystusie dzięki swemu dynamicznemu podporządkowaniu Chrystusowi.

Tymczasem, od momentu, kiedy osoba może stanowić o sobie w sposób wolny, może ona odmówić tego podporządkowania Bogu, odseparowając się jednocześnie od Chrystusa. Człowiek pomimo swego naturalnego podporządkowania Bogu, może jednak w sposób wolny odwrócić się od Niego, dokonując pewnego rodzaju rozwodu w swojej woli, kierując swoje działanie ku dobru, które nie jest prawdziwym dobrem. Tak jak człowiek oddala się od Boga, tak też traci łączność z Chrystusem. Dopóki jednak posiada możliwość powrotu do Boga, dotąd jest włączony wirtualnie w Chrystusa. Oczywiście człowiek jest zdolny, przez wyraźny akt, odrzucić Chrystusa i zerwać bezpowrotnie z Nim łączność.

Podobne prace

Do góry