Ocena brak

OFICYNA POETÓW, kwartalnik lit.-artyst.

Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012

OFICYNA POETÓW, kwartalnik lit.-artyst., wyd. w Londynie 1966—80 przez Oficynę Poetów i Malarzy prowadzoną przez K. i Cz. Bednarczyków. Pismo poświęcone gł. poezji i malarstwu, zamieszczało wiersze, prozę, eseje., rzadziej utwory dram. autorów żyjących na obczyźnie i w kraju, przekłady poet., noty o autorach, zapisy kronikarskie. Prezentowało grafików i malarzy pol. i obcych (reprodukcje, wielobarwne wkładki plastyczne), odznaczało się wysokim poziomem układu graficznego (w oprać. Bednarczykowej). Szeroka formuła red. zakładała różnorodność poetyk i postaw artystycznych. Do współpracowników należeli poeci z grupy > „Kontynentów": A. Busza, B. Czaykowski, A. Czerniawski, J. Darowski, J. A. Ihnatowicz, Z. Ławrynowicz, F. Śmieja, B. Taborski; stałymi autorami byli m. in. Bednarczyk, J. Brzękowski (cykl Rozmów z sobowtórem), M. Czuchnowski, K. Iłłakowiczówna, W. Iwaniuk, Cz. Miłosz, J. B. Ożóg, M. Pankowski, J. Rostworowski. Od 1970 ukazywała się wkładka z tłumaczeniami wierszy poetów pol. na język ang. (Polish Poetry Supplement), m. in. Czaykowskiego, Czerniawskiego, Darowskiego, J. Harasymowicza, Z. Herberta, T. Karpowicza, T. Różewicza, Miłosza, L. Staffa, Z. Stroińskiego, Taborskiego. W dorobku pisma znalazło się wiele wartościowych studiów i przyczynków do dziejów nowszej poezji i sztuki polskiej. 

Andrzej Lam

Do góry