Ocena brak

Ofiara

Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012

Ofiarowanie jakiegoś daru Bogu, żeby Mu w ten sposób oddać chwałę (Rdz 4, 2-5). Ofiary mogą wyrażać akt chwały, dziękczynienia i skruchy okazywane Bogu, mogą też wynagradzać za grzechy (Hbr 9, 22), wspierać modlitwy wstawiennicze, pieczętować przymierze (Wj 24, 4-8) i umacniać więź między Bogiem, a Jego czcicielami.

Zarówno w tradycji żydowsko-chrześcijańskiej, jak poza nią do samej natury i rzeczywistości ofiary należy obecność kapłana składającego ofiarę w obrzędzie kultowym. Stary Testa-ment - szczególnie prorocy - kładł nacisk na właściwą intencję i prawe życie tych, którzy przez złożenie ofiary oddają cześć Bogu (Iz 1, 2-31; Oz 6, 6; Am 5, 21-24; Ps 51, 15-17).

Jezus nawiązywał do Ozeasza, podkreślając pierwszeństwo “miłosierdzia” nad ofiarą (Mt 9, 13; 12, 7). Swoją śmierć uważał za ofiarę, która miała zadośćuczynić za grzechy i przynieść nowe i trwałe przymierze (Mk 14,22-24; 1 Kor 11,23-26).

Zob. eucharystia, ekspiacja, holokaust, Jom Kippur, kapłan, krew Chrystusa, oddawanie czci Bogu, pascha, przymierze.

Podobne prace

Do góry