Ocena brak

ODRUCH

Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013

Automatyczna reakcja organizmu na bodźce przy udziale układu nerwowego. Jest podstawową jednostką czynnościową ukł. nerwowego, która umożliwia połączenie za pośrednictwem neuronów receptora z efektorem (łuk odruchowy). Wyróżnia się dwa typy odruchów: bezwarunkowe (wrodzone) i warunkowe (nabyte).

Odruchy bezwarunkowe są automatyczne, niezmienne i wykonywane bez udziału świadomości, np. cofanie ręki przy sparzeniu. Odruchy warunkowe są nabywane w czasie życia osobniczego, w ich powstawaniu uczestniczy mózg. Wytwarzają się na bazie odruchu bezwarunkowego, w czasie nabywania przez organizm doświadczenia, odpowiednie tuki odruchowe powstają w trakcie uczenia się,

Podobne prace

Do góry