Ocena brak

ODRUCH

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

ODRUCH ang. reflex {reflex action); £r. le reflexe; nm. Reflex {Reflexbe'wegung)

psych. Motoryczna lub wydzielnicza re­akcja organizmu na stymulację wewnętrz­ną lub zewnętrzną, zachodzącą za pośrednictwem ośrodkowego układu nerwowe­go. Odróżnia się odruchy bezwarun­kowe (wrodzone) i warunkowe (nabyte). —> Uczenie się (warunkowanie).

Niektórzy psychologowie używają ter­minu „odruch" dla określenia sztywnych, niewyuczonych form zachowania, stano­wiących niedużą część zachowania wyż­szych ssaków; inni (za I. P. Pawłowem) — dla określenia skojarzeń między bodźcem a reakcją, które łatwo ulegają modyfika­cjom poprzez procesy ośrodkowe.

Podobne prace

Do góry