Ocena brak

ODRODZENIE I REFORMACJA W POLSCE, rocznik

Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012

ODRODZENIE I REFORMACJA W POLSCE, rocznik wyd. w Warszawie od 1956, pod red. Komitetu; kolejni red. nacz.: K. Lepszy (t. 1-9), J. Tazbir (od t. 10). Pismo, nawiązujące po części do kwartalnika —> „Reformacja w Polsce", prezentuje szerszy zakres problematyki. Powstało w okresie mobilizacji sił humanistyki pol. do badań nad renesansem, po Zjeździe Odrodzenia (1953). Gł. nacisk redakcja położyła na badanie prądów umysłowych, ideologii społ. i filoz.-rei., obyczajowości i życia rei. epoki, ruchów społecznych. Zagadnienia gosp., jak i formy twórczości lit.-artyst. rozpatrywane są od strony ich funkcji społ., w aspekcie wpływu na całokształt życia społeczeństwa Polski renesansowej.. Do współpracowników pisma należą historycy, historycy kultury i oświaty, badacze piśmiennictwa staropol., jak H. Barycz, O. Bartel, P. Buchwald-Pelcowa, M. Kosman, Z. Ogonowski, J. Seredyka, W. Sobociński, L. Szczucki, W. Urban, T. Wasilewski, H. Wisner, A. Wycząński.

M. KOSMAN Z badań nad O. i R.wP.,Euhemer" 1976 nr 2; bibliografia zawartości O. i R. w P., oprać. A. Szumska, O. i R. w P. 24 (1979).

Podobne prace

Do góry