Ocena brak

Odrębności skurczu mięśni gładkich

Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013

Istnieją dwa mechanizmy wyzwalania skurczu mięśni gładkich. Jeden wiąże się ze zwiększeniem stężenia jonów Ca²+ w cytozolu (podobnie jak w komórkach mięśni poprzecznie prążkowanych), a drugi zachodzi przy niezmiennym stężeniu jonów wapnia.

Pierwszy z mechanizmów skurczu jest podobny do mechanizmu skurczu komórek mięśni poprzecznie prążkowanych. Podstawową różnicą jest jednak brak białek regulatorowych, troponiny i tropomiozyny w komórkach mięśni gładkich. Cechą charakterystyczną jest natomiast obecność innego białka - kalmoduliny oraz kinazy - enzymu fosforylującego miozynę. Skurcz polega na współdziałaniu kinazy oraz kalmoduliny, prowadząc do zmiany konformacji białek kurczliwych.  

Drugi z mechanizmów skurczu przebiega niezależnie od stężenia jonów Ca²+ w cytozolu, które pozostaje na niezmienionym poziomie, a wiąże się z działaniem enzymu fosfatazy łańcuchów lekkich miozyny.

Komórki mięśniowe gładkie unerwione są przez włókna układu autonomicznego. Skurcz mięśni gładkich jest niezależny od woli człowieka.

Podobne prace

Do góry