Ocena brak

ODRA. Pismo literacko-społeczne, tygodnik (1945 dwutyg.), wyd. w Katowicach

Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012

ODRA. Pismo literacko-społeczne, tygodnik (1945 dwutyg.), wyd. w Katowicach 1945-50 przez SW „Czytelnik". Redaktor nacz. W. Szewczyk; współred. J. Baranowicz, Z. Hierowski, A. Grodzicki, W. Żukrowski. O. objęły ośrodki lit., społ.-kult. i nauk. G. Śląska, Opola, Wrocławia, Szczecina, Olsztyna. Poświęciła wiele uwagi repolonizacji, integracji i odbudowie kult. całego obszaru Ziem Odzyskanych. Pełniąc gł. rolę organizatorską, przyczyniła się zwł. do skupienia i zaktywizowania środowiska lit. w Katowicach (inicjator, wspólnie ze śl. oddziałem ZLP, pierwszego zjazdu literatów na G. Śląsku). Przeprowadzała dyskusje, m. in. O proęfram kulturalny dla Ziem Odzyskanych (1945—47), oraz ankietę Pisarze polscy na Ziemiach Odzyskanych. W sferze postulatów lit. domagała się twórczości na temat Ziem Zach., jej zasługą była popularyzacja pol. przeszłości i tradycji kult. tych ziem. Pismo zajmowało się też problematyką niem. (cykl felietonów Szewczyka Co robią Niemcy?), czes., słowac. i łużycką. W 1947-48 przyznawało nagrody ufundowane przez czytelników i władze woj.; nagrodę O. otrzymali: E. Osmańczyk za cykl publicyst. Sprawy Polaków, A. Gołubiew za powieść Bolesław Chrobry, W.J. Grabski za cykl powieściowy Saga o Jarlu Broniszu, W. Ogro-dziński (S. Sulima) za reportaże z tomu Ziemia odnalezionych przeznaczeń. Z O. współpracowali uczeni, publicyści i pisarze, m. in. H. Barycz, Gołubiew, P. Jasienica, A. Kowalska, J.Kowalski, S. Lem, H. Malewska, T. Mikulski, G. Morcinek, Ogrodziński, Osmańczyk, E. Paukszta, R. Pollak, S. Rospond, J. fteychman, T. Różewicz, S. Wasylewski, H. Worcell, K. Wyka.

W. SZEWCZYK Wspomnienia z dziejów pierwszej ,,0.", „Odra" 1961 nr 8-10; M. FAZAN, W. NAWROCKI Katowickie środowisko literackie, Kat. 1969.

Mirosław Fazan

Podobne prace

Do góry