Ocena brak

”Odprawa posłów greckich” - wyrazem troski o przyszłość ojczyzny

Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011

Odprawa...” - pierwszy polski dramat nawiązuje do mitów greckich, występują w nim antyczni bohaterowie a miejscem akcji jest Troja oczekująca rozprawy z Grekami. Niemniej jednak Kochanowski nie ustrzegł się polskiego kolorytu. W utworze występuje wiele szczegółów typowych dla polskiej obyczajowości politycznej. Rada Trojańska pod wieloma względami przypomina polski sejm.

Marszałek ucisza radnych posłów uderzeniem laski. W utworze wymienione są także typowe nazwy polskich urzędników np. rotmistrz, marszałek. Nadanie„Odprawie...” polskiego kolorytu jest świadomym zabiegiem ideowym, poeta chciał bowiem zabrać głos w publicznej debacie na temat przyszłości Polski. Najbardziej niepokojącym zjawiskiem dla poety była dominacja w państwie ludzi kierujących się swoim własnym interesem. Kochanowskiego niepokoi przyszłość polskich rządów królewskich.

Dostrzega on wynaturzenie szlacheckiej demokracji objawiającej się brakiem dyscypliny społecznej. Autor wyraża także troskę o wychowanie młodego pokolenia. W zakończeniu utworu poeta nawiązuje do obrony granic. Ten nielogiczny zabieg został podyktowany aktualnymi wydarzeniami. Kochanowski chciał poprzeć politykę Stefana Batorego i jego kanclerza Zamoyskiego zmierzającą do dalszej ekspansji na wschodzie.

Do góry