Ocena brak

Odpowiedzialność w życiu seksualnym

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

Młodzież powinna być wychowywana w duchu odpowiedzialności za czyny seksualne. Trzeba ją uczyć ludzkiej solidarności, poczucia związania z drugim człowiekiem i odpowiedzialności za człowieka, z którym los nas łączy. Poczucie odpowiedzialności za czyny seksualne można uważać za jeden z warunków pełnej dojrzałości psychicznej człowieka. Takie przedstawienie młodym postawy seksualnej, ukazywanie jej jako przeciwstawnej egoizmowi, nada w oczach wychowanków postawie tej właściwą rangę i umożliwi im poważne ustosunkowanie się do życia.

Należy dołożyć starań, by młodzież wstępowała w życie z przeświadczeniem, iż wiele zależy od niej samej, od pracy nad sobą, która może odpowiednio pokierować rozwojem popędu seksualnego, ponieważ w przeciwnym razie może on stać się źródłem nieszczęść, zarówno własnych, jak i partnera, a także dziecka mogącego przyjść na świat w wyniku tego współżycia. Spłodzenie dziecka w okresie młodzieńczym, kiedy nie ma się jeszcze warunków do jego wychowania, może poważnie wpłynąć na spaczenie całej linii życiowej, u kobiety zaś może być ponadto przyczyną utraty zdrowia fizycznego. Dziecko takich młodych rodziców zwykle wychowywane jest przez krewnych lub w społecznych domach dziecka i najczęściej jest nieszczęśliwe, gdyż nie zaznaje potrzebnej mu miłości Iftroskliwoścl rodzicielskiej. Odpowiedzialności trzeba uczyć szczególnie młodzież płci męskiej, u której częściej notuje się upośledzenie instynktu ojcowskiego i szczególnie drastyczne w związku z tym fakty uchylania się od odpowiedzialności za życie płciowe.

Równie wielkiej wagi jest sprawa odpowiedzialności za losy drugiego człowieka w życiu małżeńskim, rodzinnym; od wyrobienia poczucia tej odpowiedzialności zależy poziom kultury życia małżeński kiego, rodzinnego, a tym samym i kultury współżycia seksualnego w małżeństwie H rodzinie.

 

Podobne prace

Do góry