Ocena brak

Odpowiedzialność majątkowa małżonków po ustaniu wspólności

Autor /Wit Dodano /21.02.2012

 

Za zobowiązania powstałe po ustaniu wspólności każdy małżonek odpowiada osobiście całym swym majątkiem . Odpowiedzialność drugiego małżonka który nie zaciągnął zobowiązania, może jednak wynikać z odpowiedzialności rzeczowej (hipoteka) albo z tytułu odpowiedzialności solidarnej.

Małżonkowie nadal ponoszą współodpowiedzialność za zobowiązania, których są stroną bądź z tytułu dokonanej przez nich czynności prawnej (wspólnie zawartej umowy), bądź z tytułu solidarnej odpowiedzialności.

Za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków, a za które współmałżonek ponosił odpowiedzialność majątkiem wspólnym odpowiada tylko dłużnik całym swym majątkiem.

Podobne prace

Do góry