Ocena brak

ODNIESIENIE

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

ODNIESIENIE ang. reference; fr. reference; nm. Bedeutung (1), Referenz (2), Bezug

  1. log. To, co dane wyrażenie oznacza.

  2. W językoznawstwie: referencja — określenie jednej z dwóch podstawo­wych i uniwersalnych funkcji języka, mia­nowicie funkcji referencyjnej (drugą jest funkcja predykatywna; —> orzekanie /2/), polegającej na wskazywaniu w zdaniu na to, o czym jest w nim mowa. Funkcja ta umożliwia identyfikację przedmiotu (lub rodzaju przedmiotu) w danym zdaniu i je­go reidentyfikację w zdaniach następnych.

Podobne prace

Do góry