Ocena brak

Odnawialne źródła energii w Polsce - Aktualny stan ich wykorzystywania

Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011

Obecnie w Polsce zużywa się w ciągu roku prawie 4200PJ energii, w tym jedynie 1 - 1,5 % przypada na OZE. Europa promuje gównie wiatr, Słońce i małą energetykę wodną. Uważa się bowiem, iż zbliżająca się epoka zrównoważonego rozwoju będzie polegała na odrzuceniu wielu pomysłów technicznej przebudowy świata, a pozostawieniu tylko tych, które równocześnie służą człowiekowi i środowisku.

Zapowiada się "ograniczone ujarzmienie rzek" oraz opracowuje krajowe programy energetyki odnawialnej. Nie doceniamy w pełni możliwości wykorzystania OZE, czego wyrazem są "Złożenia Polityki Energetycznej Polski do 2010r.", w których nie przewiduje się większego znaczenia energetyki odnawialnej w udziale dostaw energii elektrycznej jak i cieplnej.

Podobne prace

Do góry