Ocena brak

Odnawialne źródła energii w Polsce

Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011

Od przeszło ćwierćwiecza zastanawiamy się nad tym, czy sa u mas korzystne warunki do rozwoju energetyki odnawialnej, a tym czasem na całym świecie energie tę po prostu się wykorzystuje i to w coraz większym stopniu. Energia wiatru, geotermalna, Słońca, biomasy oraz innych odnawialnych źródeł systematycznie zwiększa swój udział w strukturze zużycia paliw pierwotnych.

Znaczenie energetycznych surowców odnawialnych oraz związanych z ich wykorzystaniem nowych technik rośnie w świecie z roku na rok. W Polsce powołano Radę do spraw Rozwoju Wykorzystywania Odnawialnych Źródeł Energii. Jej celem jest wspomaganie procesu tworzenia warunków dogodnych do rozwoju "zielonej energetyki" - tak bowiem coraz częściej zaczyna się określać niewyczerpywalne i ekologicznie czyste odnawialne źródła energii (OZE).

Podobne prace

Do góry