Ocena brak

Odmiany pnia tętnicy ramiennej

Autor /katieja Dodano /01.02.2012

Z segmentalnych tętnic wstępujących w zawiązek kończyny górnej zachowuje się tylko 6 tętnica szyjna jako pierwotna t. podobojczykową. Ona wytwarza na ramieniu pierwotną t. ramienną, jak również na przedramieniu jej przedłużenie, późniejszą t. międzykostną przednią. Pierwotna t. ramienna leży powierzchownie i przebiega do przodu od n. pośrodkowego.

U człowieka ten powierzchowny pień przeważnie zanika (w 75%) i zastępuje go pień głęboki biegnący ku tyłowi od n. pośrodkowego; jest to właściwa t. ramienna doprowadzająca krew do przedramienia. Czasem tylko (w 15%) pień głęboki jest uwsteczniony w mniejszym czy większym stopniu, a zachowuje się t. ramienna powierzchowna, która wtedy zaopatruje kończynę; przeważnie odchodzi ona wówczas z t. ramiennej (na różnej wysokości), rzadziej wyżej z t. pachowej. Również oba pnie ramienne mogą być zachowane (w 10%) i biegną ku dołowi obok siebie; i w tych przypadkach zachodzi duża zmienność zarówno pod względem ich długości, jak i stosunku do nerwów (ryc. 180). T. ramienna powierzchowna po stronie prawej zdarza się dwa razy częściej niż po stronie lewej.

Jeżeli na kości ramiennej występuje wyrostek nadkłykciowy (processus supracondyla-ris;), wówczas t. ramienna razem z n.pośrodkowym biegnie ku tyłowi od niego.

Do rzadkich odmian należą te przypadki, w których t. ramienna w pobliżu swego początku dzieli się na dwa ramiona wkrótce potem znowu łączące się w jeden wspólny pień (wyspa t. ramiennej).

Czasem t. promieniowa i t. łokciowa mogą odchodzić na ramieniu, zarówno od normalnej t. ramiennej. jak i od t. ramiennej powierzchownej. Mogą również rozpoczynać się samodzielnie; wówczas zwykle bardziej powierzchownie biegnąca t. promieniowa odchodzi zazwyczaj z t. ramiennej powierzchownej, zaś bardziej głęboko położona t. łokciowa — przeważnie z t. ramiennej (właściwej).

Również, choć znacznie rzadziej, t. międzykostną lub t. pośrodkowa (p. dalej) mogą odchodzić wysoko z t. ramiennej; biegną one wtedy bardziej powierzchownie od niej i do przodu od n. pośrodkowego. I w tych przypadkach występują więc na ramieniu dwie tętnice z n. pośrodkowym między nimi.

Podobne prace

Do góry