Ocena brak

Odległe następstwa przewlekłej stymulacji bólowej

Autor /demetrio Dodano /12.06.2014

Długo sądzono, iż noworodek odczuwający ból zapomina o nim. Uważano to za wyraz braku pamięci oraz długotrwałych i odległych skutków działania bólu. Pamięć natomiast może wyrażać się zarówno w formie zewnętrznej, wtedy może być nazwana czy opisana, łub wewnętrznej, tj. nieświadomej. Pamięci zewnętrznej 11 noworodków nie można udokumentować. Pamięć wewnętrzna prawdopodobnie gromadzona jest w obrębie zwojów podstaw i w móżdżku. Ograniczenie stresu bólowego może mieć niebagatelne znaczenie dla przyszłości wcześniaka. Wiadomo, że wielokrotne powtarzanie się stymulacji nocyceptywnej, np. nakłuwanie pięty w pierwszych dobach życia, może być związane z nasiloną reakcją, bólową i utrwaleniem patologicznychwzorców bólowych w późniejszym okresie życia. Doświadczenia bólowe mogą również prowadzić do wyuczonego poczucia bezradności, gdyż taka stymulacja nocyceptywna była związana z niemożliwością ucieczki. U dzieci raczkujących objawia się to brakiem ekspresji na ból.

Korzystny wpływ na rozwój psychoruchowy noworodka ma ścisły kontakt z matką. Działanie uspakajające takiego kontaktu jest znane od lat. Noworodki i dzieci, które mają częsty kontakt z matką typu „ciało do ciała”, są znacznie spokojniejsze, rzadziej płaczą a także obserwuje się u nich lepszy przyrost masy ciała.

Przewlekłe działający ból może być przyczyną wyczerpania dziecka i może uniemożliwiać mu reakcję na stymulację nocyceptywna. Ograniczony „repertuar” zachowań bólowych, zwłaszcza u najmłodszych, przedwcześnie urodzonych dzieci z małą masą urodzeniową jest do dzisiaj słabo poznany i stwarza duże problemy kliniczne. Wszystkie procedury, które wywołują reakcję bólową u dzieci starszych i osób dorosłych są nieprzyjemne i szkodliwe także dla wcześniaków i powinno się je ograniczać, a ich skutki leczyć. Jednocześnie należy pamiętać o odległych następstwach niełeczonej przewlekłej stymulacji bólowej, wpływie na rozwój dziecka, na jego późniejsze zachowania bólowe, a także funkcjonowanie w społeczeństwie.

 

Podobne prace

Do góry