Ocena brak

Odkrycie Daltona

Autor /Chemik Dodano /31.01.2012

Niektórzy uczeni nadal uważali, że teoria o ato­mowej strukturze materii jest właściwsza, jednak dopiero we wczesnych latach XVII w. doczekała się ona doświadczalnego potwierdzenia. Pisarz i chemik angielski, John Dalton, prowadził bada­nia eksperymentalne nad sposobem łączenia się gazów. Zauważył on na przykład, że tlen i wodór tworząc wodę, łączą się zawsze w tych samych proporcjach wagowych. Inni chemicy także dokonywali podobnych spostrzeżeń, jednak to Dalton wyciągnął z nich właściwe wnioski. Stwierdził on, że każda substancja składa się z atomów, a wszystkie atomy substancji prostej ważą tyle samo. Kiedy dwie substancje proste łączą się, liczba atomów wiążących się ze sobą pozostaje w ustalonej proporcji. Wyjaśniało to, dlaczego substancje łączą się w stałych propor­cjach wagowych i dostarczyło podstaw do dal­szych badań nad strukturą materii.
Skoro substancje składają się z atomów, to z czego zbudowane są atomy? Pierwszych wskazówek do odpowiedzi na to pytanie dostarczyły doświadczenia przeprowadzone w końcu XIX w. Uczeni badali przewodzenie elektryczności przez szklane rury wypełnione powietrzem o niskim ciśnieniu. Czasami kiedy do metalowych płytek (elektrod) podłączono wysokie napięcie, ścianki rury jarzyły się zielonkawym światłem. Było to spowodowane tym, że niewidzialne promienie emitowane z ujemnej elektrody (katody) uderzały o boki rury.
W latach 1890. brytyjski fizyk J. J. Thomson pokazał, że promienie te są strumieniem ujemnie naładowanych cząstek. Uznano, że cząstki te sta­nowią fragmenty atomu, jednak nie wiedziano jakie jest ich miejsce w jego strukturze. Thomson sugerował, że atom może trochę przypominać budyń z rodzynkami, z licznymi ujemnie nała­dowanymi cząstkami, zwanymi elektronami, zanurzonymi w dużej, lecz lekkiej, dodatnio nała­dowanej masie. Jednak liczne doświadczenia, przeprowadzone w celu zbadaniu, struktury atomu, z całą pewnością zakwestionowały to przypuszczenie.

Podobne prace

Do góry