Ocena brak

ODESSA - kryptonim

Autor /edek Dodano /28.02.2011

Tajna organizacja, skrót od Organi-sation der ehemaligen SS-Angehóri-gen („organizacja byłych członków SS"), powstałej w 1947 r., aby po­magać zbrodniarzom wojennym w uniknięciu sprawiedliwości. Jej działalność była finansowana ze specjalnego funduszu w wysokości ok. 500 min dolarów, przygotowa­nego przez władze Rzeszy w czasie wojny i ulokowanego w bankach europejskich.

Podobne prace

Do góry