Ocena brak

ODDZIELANIE

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

ODDZIELANIE (tłum. łc. ) łc. = separatw; nłc. disiunctio, ~ segregatio (= od­dzielanie od materii); ang. disjunction; fr. disjonction; nm. Auseinanderhaltung

t. pozn., psych. W tradycji arystotelesowsko-scholastycznej: odróżnianie przez intelekt jednych elementów rzeczywisto­ści od drugich. Oddzielanie należy zarów­no do pierwszej funkcji intelektu, jaką jest tworzenie —> pojęć (1), i nazywa się wów­czas —> abstrakcją (1) właściwą, jak i do drugiej jego funkcji, jaką jest —> sądzenie, i wówczas nazywa się —> separacją.

Podobne prace

Do góry