Ocena brak

Oddychanie

Autor /taylor Dodano /06.03.2013

Oddychanie  — złożony proces fizjologicznyuzewnętrzniający się pobieraniem tlenu z powietrza(lub wody) i wydalaniem dwutlenku węgla;główna rola oddychania polega na utlenianiuróżnych związków organicznych do dwutlenkuwęgla i wody, dzięki czemu wyzwala się energiapotrzebna organizmowi do przeprowadzania rozmaitychprocesów życiowych, np. do wy twarzanianowych związków chemicznych, wzrostu i podziałukomórek. Chemizm oddychania jestu wszystkich organizmów w zasadzie podobny;zachodzi on pod wpływem licznych enzymów;natom iast mechanizm oddychania — zależnie odbudowy różnych organizmów — jest różny; organizmyjednokomórkowe i najprostsze wielokomórkowcepobierają tlen całą powierzchnią,organizmy wyższe — specjalnymi aparatam i(aparaty szparkowe, przetchlinki — u roślin) lubnarządami (tchawki, płucotchawki, skrzela, płuca— u zwierząt). Rozróżniamy oddychaniez e w n ę t r z n e , czyli wymianę gazów międzyotoczeniem a organizmem, i oddychanie w e wnę t r z n e (tkankowe, komórkowe), polegającena wymianie tlenu na dwutlenek węgla międzypłynami organizmu (np. krwią) a komórkami.Intensywność oddychania organizmu zależy od zapotrzebowaniaprzez niego energii; jest onazazwyczaj większa podczas wzrostu, rozm nażania,wysiłku fizycznego, podczas chorobyitd. U ssaków i ptaków wymiana gazów oddechowych(tienu i dwutlenku węgla) dokonuje sięw płucach i tkankach; odbywa się ona na zasadziepraw fizycznych, mianowicie: każdy gnz zawrzedąży ze środowiska o większym ciśnieniu do środowiskao ciśnieniu mniejszym. 

Podobne prace

Do góry