Ocena brak

Odbitka graficzna

Autor /Pimen Dodano /02.11.2012

Druk wykonany z formy graf.
opracowanej przez artystę lub na jego zlecenie; wg
dzisiejszego rozumienia o.g. musi być sporządzona z
formy wykonanej przez autora i odbita przez niego
lub pod jego nadzorem i przez autora podpisana.

O.g. dzielą się na: o. próbne (autora), które winny być
oznaczone "odbitka próbna" albo "stan"; pozostałe
o.g. muszą być kolejno numerowane z zaznaczeniem
nakładu (przeciętnie 500 egzemplarzy), posiadać tytuł
i podpis autora oraz datę. Przed wydrukowaniem
nakładu autor może dla siebie wykonać oddzielnie
6 odbitek artysty (—> epreuve d'artiste), które numeruje
się cyframi rzym. i podpisuje. O.g. nie spełniające
tych warunków nie mogą być uznane za odbitki
oryginalne.

Po wykonaniu określonego nakładu forma
druk. winna być widocznie przekreślona, aby nie
wykonywać więcej odbitek, lub zlikwidowana.

Podobne prace

Do góry