Ocena brak

Odbiór sztuki

Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012

Każdy z nas jest na swój sposób wrażliwy na sztu­kę. Można lubić malarstwo, poezję, określoną epokę lub muzykę. Możliwości jest nieskończenie wiele. Dzieło sztuki oddziałuje na człowieka na wielu poziomach. W literaturze pociągać nas może sama intryga, ciekawi jesteśmy „co będzie dalej", ale ważna jest też forma, dobór słów, rytm, opisy. Dzieło sztuki oddziałuje też na nasze emocje -może budzić lęk, smutek albo zachwyt. Może nas prowokować albo uspokajać. Podziwiając dzieło sztuki, czasami zachwycamy się niezwykłą pro­stotą, a czasami budzi w nas zachwyt kunszt twór­cy, jego niezwykła sprawność.
Wszystkie te sposoby oddziaływania sztuki można podzielić na cztery podstawowe kategorie. Po pierwsze, sztuka w najszerszym rozumieniu zapewnia nam „rozrywkę". Po drugie, sztuka przy­ciąga naszą uwagę ze względu na fakt, że w mniej lub bardziej dosłowny sposób odwzorowuje ona otaczający nas świat, zarówno przyrodę, jak i kon­dycję człowieka, jego problemy i zachowanie. Po trzecie, sztuka zaspokaja nasze potrzeby estetycz­ne, jest nośnikiem piękna. I wreszcie po czwarte, sztuka dostarcza wzorców, kreuje i opiewa warto­ści moralne i duchowe.
Najwybitniejsze dzieła sztuki mogą oddziały­wać na nas na wszystkich tych czterech płaszczy­znach, chociaż rozkład akcentów może być różny, w zależności od dziedziny sztuki. Nawet jednak dzieła mniejszej wartości zawierają często niektó­re, albo nawet wszystkie te elementy, być może mniej wyraziste, ale wciąż jednak zauważalne. Znajomość sposobów oddziaływania sztuki na jednostkę nic pozwala jednak w pełni zrozumieć roli sztuki w społeczeństwie. Aby ją poznać, odwołać się musimy do korzeni, czyli znaleźć odpowiedź na pytanie: po co człowiek tworzy dzieła sztuki?

Podobne prace

Do góry