Ocena brak

ODBICIE

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

ODBICIE gr. typosis (= odciśnięcie); nłc. reflexio; ang. reflex; fr. reflet; nm. Reflexion, Abbild

W materialistycznych teoriach pozna­nia, w szczególności w teorii materiali­zmu dialektycznego: proces odzwiercie­dlania (rekonstrukcji) materialnej rze­czywistości w świadomości człowieka. Według teorii odbicia mieniącej się teoriopoznawczym —> realizmem (IBb) kryty­cznym odbicie wyraża stosunek: a) przyczynowo-skutkowy (bodźce wywołują następstwo w postaci aktów psychicz­nych); b) psychospołeczny — zachodzą­cy między aktami psychicznymi a warunkującymi je cechami społeczeństwa; c) izomorfizmu treści aktów psychicz­nych z fragmentami materialnej rze­czywistości.

Podobne prace

Do góry