Ocena brak

ODA DO WĄSÓW, wiersz liryczny F.D. Kniaźnina

Autor /agf Dodano /09.03.2012

ODA DO WĄSÓW, wiersz liryczny F.D. Kniaźnina, znany w 5 redakcjach autorskich: I - dwustrofkowa pt. Wąsy w t. 2 Erotyków 1779, II - rozwinięta pt. Do wąsóww Wierszach 1783, III - w druku ulotnym t.r., IV - w t.1 Poezji 1787, V - w rkpsie 1795-96. Oda, mająca w red. I charakter żartobliwy i osobisty, w najdoskonalszej artystycznie red. IV przekształciła się -przez odrzucenie konwencji sielankowo-rokokowej (silnej zwł. w red. II) i wprowadzenie treści hist. - w pochwałę nar. tradycji i patriot. przywiązania do obyczajów przodków; szczególnie dobrze współbrzmiąca z nastrojami w czasie Sejmu W., przyjęta była jako wyraz opinii publ. i stała się podnietą wielu utworów podejmujących tę samą problematykę. Spopularyzowana w red. II (prawdop. przez nie znane dziś druki ulotne), przedrukowywana była w XIX w. w licznych zbiorkach wierszy i śpiewnikach.

T. MIKULSKI Nad tekstami Kniaźnina. „O. do w.", w: W kręgu oświeconych, W. 1960 (tu tekst 5 redakcyj).

Teresa Kostkiewiczowa

Podobne prace

Do góry