Ocena brak

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Strefa radziecka

Autor /Bolemir Dodano /07.05.2012

 

W strefie radzieckiej powołano latem 1945 r. landy, zezwolono na tworzenie lokalnej, a później i centralnej administracji niemieckiej. Pod kierownictwem przybyłego z Moskwy przywódcy komunistów niemieckich Waltera Ulbrichta organizowano życie polityczne, zezwalające na razie na działalność - obok odbudowanej KPD - także innych partii (SPD, CDU i in.).

Dokonano reformy rolnej, parcelując jesienią 1945 r. majątki ponad 100-hektarowe. Ziemię otrzymało prawie 600 tyś. chłopskich rodzin. Przeprowadzono masowe konfiskaty majątko­we, usunięto z pracy ponad pół min hitlerowców (w tym prawie wszystkich nauczycieli), skazano ponad 18 tyś.

Wiele tysięcy deportowano, bądź osadzono w obozach. W kwietniu 1946 r. przeprowadzono wymuszone siłą połączenie SPD z komunistami. Utworzona Socjalistyczna Partia Jedności Niemiec (SED), o programie komunistycznym i marksistowsko-leninowskiej ideologii, stała się wkrótce narzędziem zniewolenia ludności strefy radzieckiej, a później powstałej na jej terenie NRD. Partia ta, jak było do przewidzenia, wygrała wybory w lan­dach (jesień 1946).

W ciągu 1947 r zlikwidowano przejawy niezależności w in­nych partiach politycznych strefy (zwłaszcza CDU) redukując je do roli marionetkowych stronnictw „sojuszniczych".

Do góry