Ocena brak

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Hiroszima i Nagasaki. Kapitulacja Japonii

Autor /Bolemir Dodano /07.05.2012

 

W kilka dni po zakończeniu konferencji poczdamskiej (na której Truman ujawnił sojusznikom fakt posiadania bomby atomowej) nad Hirosima i Nagasaki pojawiły się atomowe grzyby. Ludzkość weszła w erę atomową. Prezydent Truman dla uzasadnienia tego barbarzyńskiego aktu podał, że według ocen amerykańskich inwazja Japonii (przewidziana na wiosnę 1946 roku) doprowa­dziłaby do śmierci ponad miliona Amerykanów i wielu milionów Japończyków w kampanii, która potrwałaby co najmniej półtora roku.

Zaraz potem Związek Radziecki dokonał - w myśl tajnych porozumień zawartych w Jałcie - inwazji terytoriów japońskich, łamiąc szybko opór wojsk japońskich i zajmując Chiny Pn.-Wsch. (Mandżurię), pn. część Korei, Pd. Sachalin i Kuryle. W połowie sierpnia Japonia ogłosiła gotowość kapitulacji. Formalne zakończenie wojny nastąpiło po podpisaniu 2 IX 1945 r. aktu bezwarunkowej kapitulacji Japonii na pokładzie pancernika „Missouri" w Zatoce Tokijskiej.

W ciągu następnych mie­sięcy rozbrojono garnizony japońskie w Chinach, Indochinach, Tajlandii, In­diach Holenderskich, na Malajach, Singapurze i Hongkongu. Poddały się też niedobitki wojsk japońskich na Filipinach i wyspach Pacyfiku. Wojska amery­kańskie okupowały Japonię i pd. część Korei.

Do góry