Ocena brak

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Demonopolizacja i demokratyzacja

Autor /Bolemir Dodano /07.05.2012

 

Posunięcia demonopolizacyjne dotknęły IG Farben Industrie, koncern Kruppa, przemysł stalowy Zagłębia Ruhry. Demontaż w strefach zachodnich miał jednak Ograniczoną skalę (do 1949 r. wartość zdemontowanych urządzeń wyniosła 714 min marek). W strefach zachodnich przeprowadzono też demokratyzację.

Objęła ona życie polityczne. Już pod koniec maja 1945 r pod patronatem amerykańskim powstał rząd Bawarii, we wrześniu rozpoczął się proces tworzenia landów, od lata 1945 r. działały pierwsze rządy krajowe. Odrodziły się partie polityczne. Dawni politycy Centrum utworzyli Unię Chrześcijańsko - Demokratyczną (CDU), odrodziła się też SPD i słaba w strefach zachodnich KPD, powstały też inne partie. Zanotowano próby restytucji (pod inną nazwą) partii o programie nazistowskim.

W strefie francuskiej proces tworzenia landów i lokalnej adminis­tracji zaczął się dopiero w 1946 r. Chadecja, bądź socjaldemokracja, stały na czele rządów w ladach po wyborach przeprowadzonych w ciągu 1947 roku.

Do góry