Ocena brak

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Bizonia i Trizonia

Autor /Bolemir Dodano /07.05.2012

 

We wrześniu 1946 r. rozpoczął się proces integracji stref amerykańskiej {brytyjskiej - utworzono kilka wspólnych urzędów i rozpoczęto koordynację polityki gospodarczej stref. W powstałej w ten sposób Bizonii utworzono prowi­zoryczne organy legislacyjne i wykonawcze. Jesienią 1948 r. po dołączeniu strefy francuskiej powstała Trizonia. Sytuacja gospodarcza strefy brytyjskiej i amerykańskiej była aż do roku 1948 niezwykle trudna.

W 1945 r. nie istniał praktycznie transport, olbrzymie były zniszczenia przemysłu, a szczególnie sub­stancji mieszkaniowej (w strefie brytyjskiej 3,5 min z 5,6 min domów leżało w gruzach, zniszczenia miast przekraczały niejednokrotnie 90%). Panował głód i nędza. W. Brytania i USA dopłacały ogromne kwoty do okupowanych stref, aby uniknąć wyginięcia ich ludności z głodu.

Znacznie lepiej układała się sytuacja w strefie francuskiej, o wiele mniej zniszczonej, która nie przyjęła praktycz­nie przesiedleńców (skierowanych w większości do przeludnionej strefy brytyjskiej oraz do strefy radzieckiej).

Do góry