Ocena brak

Od czego zależy percepcja dźwięków mowy?

Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013

Z. M, Kurkowski (1997) uważa, że w analizie percepcji dźwięków mowy istotne są określone procesy, które należy uwzględniać. Są lo:

podstawowa funkcja analizatora słuchowego, którego efektem jest powstawanie wrażeń słuchowych (jesl lo tzw. słuch fizjologiczny);

rozróżnianie (i utożsamianie) dźwięków mowy. nazywane słuchem mownym (fonematycznym). Istolą słuchu fonematycznego jest rozpoznawanie co najmniej dwóch różnych wrażeń odmiennych fonologicznic. [sinieje kilka rodzajów słuchu mownego:

a)    słuch fonemowy,

b)    słuch fonetyczny,

c)    słuch prozodyczny,

d)    analiza i synteza głoskowa/sylabowa;

pamięć słuchowa wypowiedzi (jej płaszczyzny segmentalncj i suprasegmentalnej), która umożliwia przywołanie wyobrażeń dźwięków mowy;

-asocjacja dźwięków mowy, rozumiana jako umiejętność kojarzenia wzorców słuchowych wyrazów z odpowiednimi pojęciami i odpowiedniej reakcji na rozróżnione już bodźce;

-laterulizacja percepcji dźwięków mowy. która oznacza specjalizację czynnościową;

kontrola słuchowa wypowiedzi - aulokontrola słuchowa, która dotyczy wszystkich wymienionych funkcji. Odpowiedzialne są za nią również struktury mózgu związane z procesami percepcyjnymi.

Podobne prace

Do góry