Ocena brak

Od czego zależne są zdolności kierownicze (wymień i opisz typy sprawności)

Autor /Hugon Dodano /22.02.2012

 

  1. Sprawność techniczna – związana z przygotowaniem teoretycznym i doświadczeniem profesjonalnym;

  2. Sprawność psychiczna – obejmująca zdolność do pracy z innymi ludźmi, uwarunkowana określoną strukturą cech osobowościowych;

  3. Sprawność umysłową – przejawiającą się w zdolności do analizowania złożonych sytuacji oraz umiejętności podejmowania decyzji, zwłaszcza ryzykownych.

Podobne prace

Do góry