Ocena brak

OCTAGON - kryptonim

Autor /edek Dodano /28.02.2011

Kryptonim drugiej konferencji an-glo-amerykańskiej w Quebecu (Ka­nada) trwającej od 12 do 16 wrze­śnia 1944 r., podczas której prezy­dent Stanów ZjednoczonychFranklin D. Roosevelt oraz premierrządu brytyjskiego Winston Chur­chill dyskutowali problemy wspól­nej strategii.

Uzgodnili m.in. udziałfloty brytyjskiej w walkach na Pacy­fiku, powojenny podział Niemiec nastrefy okupacyjne oraz plan deindu-strializacji (tzw. plan Morgenthaua).

Podobne prace

Do góry