Ocena brak

OCHRONA PRZYRODY

Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013

Działalność mająca na celu zachowanie niezmienionych przez człowieka elementów przyrody i przywrócenie do stanu równowagi ekosystemów zniszczonych przez nieprawidłową gospodarkę człowieka. Nauka zajmująca się problemami ochrony przyrody i jej zasobów to sozologia.

W Polsce do form ochrony przyrody należą: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, pomniki przyrody oraz działania mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, np. wycofanie benzyny zawierającej czteroetylek ołowiu.

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt dotyczy bardzo rzadkich gatunków zagrożonych wyginięciem (ochrona całkowita) lub mających duże znaczenie dla przyrody lub gospodarki (ochrona częściowa).

Chronione rośliny: długosz królewski, widłaki, cis, limba, kosodrzewina, wiciokrzew pomorski, lilia złotogłów, szarotka, goryczka, sasanka, mikołajek nadmorski.

Chronione zwierzęta: trzmiele, modliszka, ko-zioróg dębosz, niepylak apollo, nadobnica alpejska, jesiotr zachodni, wszystkie gatunki ropuchy, kumaki, traszki, wszystkie gady, sowy, orły, jaskółki, skowronki, ryjówki, bóbr, kozica, niedźwiedź brunatny, żubr, nietoperze, żbik, jeże.

Podobne prace

Do góry