Ocena brak

Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie do 1 kV.

Autor /assurfago Dodano /24.04.2006

Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie do 1 kV.

Działanie prądu na organizm ludzki.

Prąd elektryczny przepływając przez ciało człowieka wywołuje w nim zmiany chemiczne i biologiczne groźne dla zdrowia i życia. Działanie prądu może objawiać się w postaci zmian elektrolitycznych, oparzeń i zaburzeń czynności.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zależy od jego wartości, czasu rażenia (przepływu prądu przez organizm) oraz częstotliwości prądu.
Najniebezpieczniejsze są prądy o częstotliwości sieciowej 50...60 Hz, gdyż ich wartość jest zbliżona do częstotliwości pracy serca oraz częstotliwości bioprądów w organizmie.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym jest mniejsze dla prądu stałego oraz zmniejsza się wraz ze zwiększeniem częstotliwości ponad 50...60 Hz.
Dla prądu przemiennego o częstotliwości sieciowej rozróżnia się trzy poziomy bezpieczeństwa, zależne od wartości prądu i czasu trwania rażenia:
? Prąd nieodczuwalny ? 0,5 mA, przez czas nieograniczony,
? Prąd umożliwiający uwolnienie się ? 6...10 mA, przez długi czas,
? Prąd nie zagrażający życiu ? 25 mA, przez czas kilkunastu sekund.
Podane wartości są górnymi granicami zakresów, a dla prądu stałego wartości te są dwukrotnie większe. Są to dane orientacyjne, gdyż wrażliwość na prąd jest bardzo różna u różnych osób. Prąd elektryczny przekraczający trzeci poziom bezpieczeństwa, w niesprzyjających warunkach może spowodować migotanie komór serca, co w konsekwencji kończy się najczęściej śmiercią.
Rezystancja ciała człowieka waha się w dość szerokich granicach (od kilkuset omów do 100 k?). Składa się na nią:
? Rezystancja przejścia między urządzeniem pod napięciem a ciałem,
? Rezystancja naskórka,
? Rezystancja wewnętrzna organizmu.
Najmniej zmienna jest rezystancja wewnętrzna organizmu (500...1000?). Do rozważań i obliczeń przyjmuje się, że rezystancja ciała człowieka wynosi 1000?. Rezystancja przejścia i rezystancja naskórka zależy od:
? Siły docisku do urządzenia pod napięciem,
? Powierzchni styku,
? Wartości napięcia,
? Czasu rażenia,
? Wilgotności naskórka.
Ponieważ przepływ prądu jest skutkiem pojawienia się różnicy potencjałów, czyli napięcia, zachodzi potrzeba określenia bezpiecznych wartości napięcia:
Tabela wartości napięć bezpiecznych i niebezpiecznych.
Określenie napięcia Wartość napięcia [V](prąd przemienny) Wartość napięcia [V](prąd stały)
Napięcie robocze względem ziemi:? bezpieczne? warunkowo bezpieczne? niebezpieczne do 3030...50ponad 50 do 6060...100ponad 100
Napięcie dotykowe niebezpieczne (gdy utrzymuje się długotrwale)? w warunkach normalnych? w warunkach szczególnego niebezpieczeństwa ponad 65ponad 30 ponad 110ponad 60

Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie do 1 kV.

Podobne prace

Do góry