Ocena brak

Ocena rozwoju psychoruchowego u dzieci

Autor /milka Dodano /27.01.2014

Ocena rozwoju -psychoruchowego stanowi integralną część badania fizykalnego każdego zdrowego i chorego dziecka.

Rozwój. Istotą rozwoju jest stałe przekształcanie i doskonalenie morfogenezy oraz czynności komórek i narządów ciała. Przemiany te doprowadzają do ukształtowania dojrzałego osobnika.

Wzrastanie. Jest to jeden z przejawów złożonego procesu rozwoju, polegającego na powiększaniu się masy ciała i jego elementów zarówno komórkowych, jak i pozakomórkowych.

Tempo rozwoju. Każdy narząd ma własny program rozwoju i wzrastania, harmonijnie zespolony pod względem przyspieszania (akceleracji) i zwalniania (deee-leracji) z innymi narządami.

W ocenie rozwoju psychoruchowego wykorzystuje się umowny podział czynności psychoruchowych na cztery sfery:

-    lokomocji i kontroli postawy, koordynacji wzrokowo-ruchowej,

-    kontaktów społecznych, mowy.

Celem tego badaniu n dzieci jest ustalenie obecności lub braku opóźnienia bądź zaburzeń rozwoju. W tym celu korzysta się z odpowiednich skal lub testów (np. testu Denver), pomocnych w ocenie sprawności psychoruchowej.dzieci w różnym wieku. Oceniając stan neurorozwojowy, ustala się poziom rozwoju dziecka w stosunku do wieku kalendarzowego oraz nieprawidłowości neurologiczne występujące n badanego dziecka. O rozpoznaniu rzeczywistych zaburzeń neurorozwojowych u dziecka nie decyduje jeden nieprawidłowy objaw, ale ich zestaw.

Opóźnienie utrzymujące się przez 2 kolejne badania okresowe i wynoszące w I półroczu więcej niż miesiąc, w lll kwartale więcej niż 2 mieś., w IV kwartale i powyżej I r.ż. - co najmniej 3 mies. stwarza uzasadnione podejrzenie, że rozwój psychoruchowy dziecka wykazuje istotne odchylenia od stanu prawidłowego. Opóźnienie rozwoju psychoruchowego, a również stwierdzenie zaburzeń neuro-rozwojowych jest wskazaniem do natychmiastowego podjęcia usprawnienia i stymulacji zaburzonych czynności psychoruchowych.

Do przeprowadzenia oceny rozwoju psychoruchowego wykorzystuje się zabawki, np. grzechotkę, klocki sześcienne, wiaderko lub mały kubek.


 

Podobne prace

Do góry