Ocena brak

Ocena oddziaływania promocji sprzedaży na decyzje klientów w olsztyńskich hipermarketach

Autor /skmonia Dodano /27.02.2006

ROZDZIAŁ I ISTOTA I ROLA PROMOCJI
1.1. Definicje promocji
Słowo promocja jest w potocznym użyciu. Promocją możemy nazwać różne czynności, które podejmuje przedsiębiorstwo, aby poinformować o cechach produktu i efekcie końcowym pozyskać klienta. Inna definicja promocji polega na zapoznaniu odbiorców z przedsiębiorstwem kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy i jej produktów, utrwalaniu korzystnych relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem . Zarówno definicja Knechta i Maciejewskiego mówi o pozytywnych relacjach jak i również o poinformowaniu klienta o działaniach promocyjnych przez przedsiębiorstwo. Z kolei wg. Zalejski definiuje promocje ze to wszelkie materialne środki które mają na celu szybkie i krótko trwałe zwiększenie sprzedaży poprzez dodanie do produktu korzyści czy to dla dystrybutorów, czy dla konsumentów . Autor odbiega od pozostałych definicji ponieważ, promocji używa do zwiększenia sprzedaży. Sztucki definiuje promocje jako formę społecznej komunikacji w niezwykłej ważnej dziedzinie zaspakajania potrzeb materialnych oraz wytworzeniem ludzkiej pomysłowości przedsiębiorczości, aktywności i gospodarności . Kolejna definicja powyższego autora mówi ze promocja oznacza poparcie, szerzenia, posuwanie naprzód – jest marketingowym oddziaływaniem na klientów potencjalnych nabywców polegającym na dostarczeniu informacji argumentującej i obietnic oraz zachęty, składającej do kupowania oferowanych produktów. Sztucki jak i Zalejski zachęcają konsumentów poprzez dodanie do produktu korzyści i dodatkowych informacji żeby konsumenci mogli nabyć dany produkt. Dlatego promocja jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem . Coraz częściej termin promocja jest zastępowany słowem komunikacja. Komunikowanie się z rynkiem jest to zestaw środków za pomocą, których firma przekazuje na rynek informacje związane z produktem (ofertą) lub firmą, kształtuje potrzeby nabywców oraz kieruje popytem .

Promocja jest formą komunikacji marketingowej między sprzedawcą a klientem jest zespołem narzędzi oddziaływania na docelowy segment rynku, których celem jest – informowanie klienta o usłudze i korzyściach wynikających z jej zakupu, przekonanie klienta do wyboru danej usługi spośród istniejących na rynku oraz stale przypominanie o ofercie. Jest integralną częścią marketingu-mix, tworzy też sama, kompozycję określaną jako promotion-mix składającą się z reklamy, aktywizacji sprzedaży, merchandisingu, sprzedaży bezpośredniej lub osobistej, sponsoringu i public realations .
W poprzednim zdaniu użyłem słowa reklama, która jest podstawową formą komunikowania się firmy z rynkiem. Obejmuje ogół czynności i środków stosowanych dla zwrócenia uwagi na dany towar producenta lub sprzedawcę w celu zachęcenia do zakupu. Reklama jest płatną i bezosobową formą publicznej prezentacji oferty przez określonego nadawcę .

Podobne prace

Do góry