Ocena brak

Obwód RL i RLC

Autor /Tom Dodano /04.10.2011

OBWOD RL

Mamy obwod skladajacy sie z:

- opornika o oporze R

- zwojnicy ktorej indukcyjnosc wynosi L

W obwodzie plynie prad pszemienny U = U0*sin*w*t w - predkosc katowa

Szukamy natezenia pradu plynacego w obwodzie: I(t)=?

Z drugiego prawa Kirchoffa:

U + E = IR E - SEM indukcji elektromagnetycznej

E = -LdI/dT dI/dT - pochodna natezenia po czasie

U0sinwt - LdI/dT = IR

Nalezy rozwiazac otrzymane rownianie rozniczkowe I - go stopnia.

Ostatecznie otrzymujemy:

I = J0*sin(wt-f)

tgf = Lw/R

I0 = U0/pierwiastek z R2 +L2w2 - amplituda natezenia pradu

z = pierwiastek z R2 + L2w2 - zawada odgrywajaca role oporu w tym obwodzie

OBWOD RLC

Mamy obwod skladajacy sie z:

- opornika o oporze R

- zwojnicy o indukcyjnosci L

- kondensatora o pojemnosci C

szukamy J(t)=?

Z II prawa Kirchoffa

U+E+Uc=IR Uc=-Q/C

Uosinwt - LdI/dT - Q/C = IR

obie strony rowniania rozinczkujemy po czasie:

Uowcoswt - Ld2I/dT2 - 1/C*dQ/dT = R*dI/dT

nalezy rozwiazac to rownianie rozniczkowe 2-go stopnia.

Ostatecznie otrzymamy:

I=Iosin(wt-f)

Jo=Uo/2

z=pierw R2 +(Lw - q/cw)2

1/cw - opor pojemnosciowy

tgf = (Lw - 1/cw)/R

Podobne prace

Do góry