Ocena brak

OBWÓD ŁOWIECKI

Autor /taylor Dodano /06.03.2013

OBWÓD ŁOWIECKI — obszar gruntów o ciągłejpowierzchni, nie niniejszy niż 3000 ha, naktórym uprawia się -> łowiectwo. Rozróżnia sięobwody łowieckie państwowe (grunty państwowestanowią co najmniej 60%) i wspólne, składającesic z gruntów różnych właścicieli. Obwody łowieckiewydzierżawia kołom łowieckim PolskiegoZwiązku Łowieckiego prezydium powiatowej radynarodowej na podstawie umowy na czas niekrótszy niż 10 lat. Dzierżawca płaci czynsz dzierżawny(tereny dobre — 0,40 zł za 1 ha rocznie,średnie — 0,30 zł, słabe — 0,25 zł) oraz częśćwartości (15%) upolowanej w obwodzie zwierzynywedług cennika; dzik — 30 do 150 zł zależnieod ciężaru, zając — 8 zł, lis — 30 zł, głuszec —15 zł, cietrzew — 5 zł, bażant — 15 zł, kaczkakrzyżówka — 5 zł oraz inne drobne ptaki łowne2 zł. Otrzymane sumy prezydia rad narodowychpowiatowych przekazują prezydiom gromadzkichrad narodowych, które przeznaczają je na celespołeczne gromady oraz na hodowlę i ochronęzwierzyny.

Podobne prace

Do góry