Ocena brak

OBSZARY WSPARCIA DZIECKA I RODZINY: RZĄDOWE INSTYTUCJE I FORMY WSPARCIA, KIERUNKI

Autor /Mark Dodano /05.08.2011

Główne kierunki pomocy:

profilaktyka wychowawcza – ujawnianie zarówno uwarunkowań negatywnych zaburzających rozwój, jak też tych elementów środowiska, które obecnie nie wywołują zagrożenia, ale mogą w przyszłości;

kompensacja – wyrównywanie braków środowiskowych i organicznych;

ratownictwozjawia się z zewnątrz w razie nagłego nieszczęścia jednostki lub klęski gromadnej, doraźnie zwalcza działanie złego losu i pierwsze jego skutki

Formy wsparcia: szkolne formy pomocy :żłobek, przedszkole, szkoły,

poradnie: nieformalne (rodzina, sąsiedzi, znajomi), instytucjonalne (przedmałżeńskie);

Domy opieki, pozaszkolne: Ośrodek Pomocy Rodzinie (pomoc powinna otrzymać osoba bezdomna, o trudnych warunkach mieszkaniowych, której dochody nie przekraczają najniższej krajowej)

Instytucje: poradnie, żłobek, przedszkole, szkoła, domy pomocy społecznej, instyt. opiekuńczo – wychowawcze, miejski i gminny ośrodek pomocy rodzinie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, instytucja kuratora sądowego

Podobne prace

Do góry