Ocena brak

OBSERWACJA

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

OBSERWACJA <łc. <observatio> (2) = oglą­danie, odpowiednik gr. aisthesis) ang. observation; fr. obsewation; nm. Beobachtung

  1. metod. Planowe (o ustalonej kolejno­ści), systematyczne (w określonych odstę­pach czasu) i selektywne (wybierające ele­menty ważne) poznawanie jakiegoś frag­mentu rzeczywistości, mające niekiedy na celu sprawdzenie postawionej -» hipote­zy (2). Obserwacja jest podstawową meto­dą badań w naukach empirycznych i do­tyczy zjawisk w ich przebiegu natural­nym albo wywołanych eksperymentalnie (-> eksperyment). Obserwacją nazywa się też to, co zostało zaobserwowane, czyli wynik obserwacji jako czynności.

  2. pot. Czynność (lub wynik) uważnego spostrzegania, mająca na celu dokładniej­sze poznanie jakiejś rzeczy lub zjawiska.

Podobne prace

Do góry