Ocena brak

Obrzęk płuc

Autor /demetrio Dodano /12.06.2014

Należy on do powikłań niewydolności serca. Opieką geriatryczną często sąj objęci chorzy, u których występuje to schorzenie, dlatego osoby opiekujące* się nimi powinny być w stanie rozpoznać objawy obrzęku płuc, aby w odpo-;j wiednim momencie zawiadomić lekarza.   

Objawy obrzęku płuc. Charakterystyczna jest nagle narastająca dusznośćj z głośnymi szmerami oddechowymi („gotowanie się”); u chorego może także wystąpić sinica (niebieskawe zabarwienie skóry i błon śluzowych). Przy odkrztuszaniu powstaje w ustach mieszanina powietrza i płynu obrzękowego, który może mieć wygląd lekko krwisty. Chory jest niespokojny i zalękniony’ pojawia się zimny pot, zwłaszcza na czole.

Postępowanie natychmiastowe. Chorego należy ułożyć w pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami w łóżku i uspokoić. Trzeba zmniejszyć niedobór tlenu dzięki dostępowi świeżego powietrza przez szeroko otwarte okno. W nagłymprzypadku, jeżeli nie jest możliwa natychmiastowa pomoc lekarska, należy również podać tlen. Jednocześnie trzeba wezwać lekarza (pogotowie ratunkowe).

Dalsze postępowanie w opiece geriatrycznej: trzeba przygotować do użycia urządzenie do podawania tlenu (zob. wyżej) i odsysacz (gdy jest dostępny). Chory nie powinien pozostawać sam.

 

Podobne prace

Do góry