Ocena brak

Obrzęk mózgu

Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013

Obrzęk mózgu (oedema cerebri) jest następstwem zaburzenia równowagi osmotycz-nej między płynami wewnątrztkankowymi a krwią w naczyniach. Po krótkotrwałym, niedokrwieniu mózgu w następstwie urazu następuje obniżenie pH tkanek i skłonność cjgę obrzęku. Klinicznie obrzęk mózgu charakteryzuje się narastającym stopniowo wzmożeniem ciśnienia śródczaszkowego i może.: dawać objawy ogniskowego uszkodzenia, jeżeli dotyczy pewnych tylko ograniczonych okolic mózgu. Obrzękowi mózgu towarzyszy zwykle wzrost ogólnej temperatury ciała.

Podobne prace

Do góry