Ocena brak

OBRAZKI, fabularne utwory poet. M. Konopnickiej

Autor /agf Dodano /09.03.2012

OBRAZKI, fabularne utwory poet. M. Konopnickiej, łączące elementy epiki, liryki i perswazyjnej retoryki; pod tą nazwą wyodrębniła autorka w kilku zbiorach swych wierszy grupę utworów: Co pocznie?, Sobotni wieczór, Wolny najmita, Z wiejskiej szkółki, Bez dachu, prwdr. w czasopismach 1879; Przed sądem, prwdr. 1880 - wszystkie włączone do zbioru Poezje. S.I. Warszawa 1881; Jaś nie doczekał, Dwie wiosny, Na dnie przepaści, prwdr. 1880; Czy zginie, Z szopką, Chłopskie serce, prwdr. 1881 -wszystkie włączone do zbioru Poezje. S. II, Warszawa 1883; W piwnicznej izbie, wyd. os. Warszawa 1888. Materiałem fabularnym O. są realia życia współcz., dramaty bezdomności i nędzy klas wydziedziczonych w społeczeństwie burżuazyjnym. Choć O. są utworami synkretyczny-mi z pogranicza rodzajów lit. - wszystkie mają podobną kompozycję, przypominającą konstrukcję noweli, z uwydatnioną ostro, aforystyczną pointą. Zarówno jednak epicką przedstawieniowóść, jak też sentymentalny liryzm naruszają dyskursywne komentarze narratora, ujęte w sentencje lub retoryczne pytania. Wierszem O. jest" przeważnie syłabiczny 11-zgłoskowiec, w układach stychicznych lub zwrotkowych, -urozmaicony rytmem sylabotonicznym. Najbliższą zapewne tradycją O. w literaturze pol. były utwory W. Syrokomli. O., odważne w diagnostyce społ., nowatorskie w wyborze bohaterów, spełniły w kulturze lit. epoki ważną rolę inicjującą, w twórczości zaś samej autorki okazały się pożytecznym doświadczeniem: refleksja nad nośnością tej formy przyczyniła się niewątpliwie do dalszych poszukiwań pisarskich twórczyni liryków lud. i nowel.

Wyd. —» Konopnicka Maria.

Alina Brodzka

Podobne prace

Do góry